ติดต่อ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกกรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

  • ที่อยู่ 774 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • โทรศัพท์: 044-233-073 ต่อ 3410
  • โทรสาร: 044-233074
  • email: pairva2543@gmail.com (คุณขวัญดาว จารุวงศ์วิทยา)