0

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่32

วัตถุประสงค์

การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 และได้ดำเนินติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย   และนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 32 (ME-NETT32) ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยในเครือราชมงคลทั้ง  9 แห่ง อีกทั้งยังเป็นการ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ  2  ประการ คือครบรอบ 30 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ครบรอบ  60  ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยคาดหวังว่า ME-NETT32 จะเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางงานวิจัยให้สูงขึ้น  และสืบสานงานประชุม วิชาการนี้ให้ดำรง อยู่อย่างเข้มแข็งต่อไป

 

ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่

http://mit.ea.rmuti.ac.th/menett2018/

https://www.facebook.com/menett2018

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *