Choose Skin

จัดการข้อมูล Hall Of Famex

#วันที่ได้รับรางวัลชื่อรางวัลสถานที่ประเภทรางวัลประเภทบุคคลชื่อผู้ได้รับรางวัลสังกัด/สาขาไฟล์/รูปภาพไฟล์/รูปภาพไฟล์/รูปภาพไฟล์/รูปภาพไฟล์/รูปภาพรายละเอียด 
121/11/2550อันดับ 2 เหรียญเงิน และรางวัล Best of Nationแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills Competition) สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ณ เมืองชิสึโอกะ ประเทศญี่ป่นภายนอกประเทศนักศึกษานายณัฐพงษ์ ปัญญาศรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แสดง
201/06/2551ชนะเลิศเหรียญทองในสาขาแมคคาทรอนิกส์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานีภายนอกประเทศนักศึกษานายฉลองชัย คำสีมาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
301/06/2551ชนะเลิศเหรียญทอง สาขาเมคคาทรอนิกส์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ภายนอกประเทศนักศึกษานายชาร์เรศ สังฆะกาโรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
401/06/2551ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานีภายนอกประเทศนักศึกษานายกรกช ชุมแสงสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
501/06/2551รองชนะเลิศเหรียญเงินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานีภายนอกประเทศนักศึกษานายประวิทย์ บุญหล้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
619/10/2551เหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียภายนอกประเทศนักศึกษานายกรกช ชุมแสงสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
719/10/2551เหรียญเงินการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียภายนอกประเทศนักศึกษานายประวิทย์ บุญหล้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
807/08/2552ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเมคคาทรอนิกส์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้ง 23 ระดับภาค เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมาภายนอกประเทศนักศึกษานายอนุสรณ์ มุดกระโทกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
907/08/2552ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเมคตาทรอนิกส์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันระดับประเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมาภายนอกประเทศนักศึกษานายจิตรินทร์ อินทรโพธิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
1007/08/2551ชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ประเภทเยาวชนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมาภายนอกประเทศนักศึกษานายพลากร ยิ่งยอดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แสดง
Search