วิดีโอกิจกรรม KM เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โดยผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ คือ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา และ รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting

Read More

วิดีโอโครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เข้มแข็งสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการที่ภาคภูมิ

โดย รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรม

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ที่นี่

Read More